• Termokupl –  kaynakmakinesi TP 2 S

Termokupl – kaynakmakinesi TP 2 S

Geniş  bir kullanım alanına sahiptir ve TP 2 N’ye alternatiftir. Cihaz 0,1 ilâ 1,8 mm çapındaki termokuplların tutturulması için kademesiz olarak ayarlanabilmektedir.